начало карта на сайта контакт
CV Цвета Психологични услуги Клуб Емпатия Галерия Статии
Проекти
Тренинг за публична култура и презентационни умения

От 27 Март до 30 Април 2009г. в Кариерния център за млади лидери към дирекция „Образование” се проведе интерактивно обучение за развитие на практически умения при публично представяне на ученически идеи. Бяха обучени ученици от ІХ – ХІ клас на НГХНИ „К.Преславски”, І ЕГ, VЕГ „Й.Екзарх”, Детски парламент при ОДК Варна и клуб „Приятели на Европа”, участници в ученическия форум на VІІІта национална конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”. Реализацията на този модул е част от програмата на дирекция „Образование” за пратическото обучение на ученици от системата на образованието на Варна в комуникационна култура, която подпомага дейностите на техните училища и неформални общности като „дава лице” /публичен образ/ на ученическите идеи и проекти.

Сред тайните на доброто представяне младите хора усвоиха:
• умения за анализ на аудитория и поведение пред аудитория;
• говорна култура и работа с микрофон;
• техники за стресоустойчивост при представяне;
• видове и подготовка на презентации;
• публична защита на ученически идеи, тези и общности;
• автомаркетинг/самореклама/ и портфолио - умения за самопрезентация;


Обучители бяха интердисциплинарен екип от психолози, консултанти по кариерно развитие, сертифицирани на ниво GCDF/ Global Career Development Facilitator / Д. Маркова, Цв. Стоянова, М. Стефанова и актьора Свилен Стоянов.

Организаторите на тренинга в лицето на дирекция „Образование” благодарят за съдействието на дирекция „ Младежки дейности и спорт” при Община Варна и Радио Варна.

За бъдещи заявки на ученици, млади хора и учители нашите телефони за връзка са:
0882/ 567-038, 0898/570 - 398, 052/641 – 782, e-mail empаtia@abv.bg; skype empatia8, Цвета Стоянова.Назад към всички проекти