начало карта на сайта контакт
CV Цвета Психологични услуги Клуб Емпатия Галерия Статии
Проекти
Кариерна лига западна промишлена зона

Електронен пътеводител в кариерното развитие на младите хора
Варна, 2006

Проектът се осъществява от психологична Агенция ПАКТ с финансовата подкрепа на Община Варна, дирекция “Младежки дейности и спорт” - отдел “Младежки дейности” и DETA MARITIME LTD.

Участници в проекта
Основатели на Кариерната лига са:
учениците от ХІІ клас, обучени в школа “Емпатия” и членове на Младежкия съвет към район “Младост” - Александрина Семова, Анна Здравкова, Велислава Кирякова, Делян Гроздев, Кристина Савова, Николай Ташев, Пламена Ефтимова, Яна Табакова;
“наши момчета и момичета“ във варненски  и софийски институти и университети - Живко Константинов, Диана Караколева, Дарина Николова, Ивайло Георгиев, Калин Уждрин, Мария Иванова, Наталия Георгиева, Николай Стоянов - аудио озвучаване, Светослава Калдеронова, Светослав Чимев, Ели Павлова, Ралица Драгомирова, Александра Иванова - рисунки
и неуморните вдъхновители: Йорданка Юнакова – кмет на район “Младост”, Дора Влъчкова – PR на район “Младост”, психолозите Цвета Стоянова и Мария Стефанова, редакторката Росица Бърдарска.

За шампионите от Кариерна лига Варна
Наричат ги геймъри, нет ген, дигитална генерация. Симпатични, енергични, с високо самочувствие и дразнеща самоувереност. Младите хора от ерата на прагматизма днес формират все по-голям дял от работната сила, като внасят новата интернет психология  на поколението си на трудовия пазар. Те са практични и материално настроени, те са индивидуалисти и разчитат на собствените си способности и мрежи от лични контакти... Нямат предразсъдъци и имат пълна on-line свобода на общуване. Готови са да преживеят кризата в разкош. Предразположени са да бъдат герои и водачи. Ориентирани са към света на игрите и емоционално привързани към идеята за “победа”.
Изведените психологични характеристики предполагат трудности в  ръководенето им. Същевременно креативните индустрии, които се основават на индивидуалното творчество, умения и талант разчитат на това поколение, като генерират доходи и създават работни места чрез насърчаване на свободния им дух, творчески нагласи и оригинални идеи.
Целта на настоящия проект е да се увеличи броят на шампионите от Кариерната лига, които да предложат ум и сърце за просперитета на Варна и нейната Западна промишлена зона.

Защо решихме да реализираме настоящия проект?
• Социологическите проучвания за периода 1999 г. – 2005 г. сочат, че голяма част от предприемчивите млади хора търсят трудова реализация и влагат потенциала си извън Варна и страната. Район “Младост” се характеризира с интензивен трудов живот, възможности за творческа реализация на хора от различни възрасти, в това число и на младежи.
• На равнище училище, ВУЗ и трудова среда липсва връзка между базисно образование (средно и висше) и реална представа за личния творчески ресурс, с който младият човек стъпва на професионалния и трудов пазар.
• За юношите и младежите между 17 години и 25 години са непознати или непонятни изискванията, които фирми и организации предявяват към личните им качества и умения (психопрофесионална пригодност), за да  ги включат в стажантските си програми, при наемане на работа или при трудова атестация.

Какво искаме да постигнем? За кого го правим?
• Да обединим представители на неправителствения сектор, местната власт и бизнеса около общественозначимата и отговорна кауза за задържане на младите хора в Западната промишлена зона на Варна чрез насърчаване на културата на предприемчивостта, способността да се рискува и проявява творчество от млади хора.
• Да се ориентираме в предпочитаните от младежите професии, занаяти, работни позиции и лични качества на пазара на труда и изискванията на работодателите при наемането на млади хора.
• Целевата група за І етап от проекта са 55 юноши и младежи на възраст от 17 до 25 години - ученици от горния курс, студенти и млади специалисти, които желаят да научат повече за личния си психологичен профил и да го сравнят с изискванията на пазара на труда.

Как го правим? (дейности по проекта)
1) Повишихме информационната си култура за училищата, фирмите и организациите на територията на район “Младост”;
2) Проведохме социалнопсихологическо проучване на ценностните убеждения на младите хора, свързани с представата им за бъдещето и предпочитаните от тях професии, занаяти и личностни качества на пазара на труда.  

Общо: 455  ученици, студенти и работещи млади хора от:
Район Младост
- ПГИ “Д-р Иван Богоров”
- ПГГСД “Н.Хайтов”
- ПГ по електротехника
- ПГМТ
- ПГСАГ “В. Левски”
- ПГ по сградостроителство “К. Фичето”
- СОУ “Г. Милев”

Други райони на Варна
- І ЕГ, ІV ЕГ “Фр. Ж. Кюри”, V ЕГ “Й. Екзарх”, ВТГ “Г. С. Раковски”
 
ВУЗ-ове
- ИУ - Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”, ТУ – Варна, УНСС, СУ “Св. Кл. Охридски”.
 
3) Разработихме Експертна карта за работодатели, за да ориентираме  младите хора за предпочитаните от работодателите личностни качества при подбор и оценка на труда и нагласите им за ролята на младежкото творчество (иновативност)  
Общо: 14  експертни оценки от 30 фирми
Сред тях са:
ВАМО – АД
ИНТЕРКОМ ГРУП
FRESH UP
PRAKTIKER
ХСИ ИНВЕСТ АД ЕСО КОМЕРС ООД
ФАМА АД
MR.BRIKOLAGE
ЕЛДОМ ИНВЕСТ ООД
EЛЕКС ГРУП ХОЛДИНГ
ДОМОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ АД
СИМОНА 04 ООД
ВАРНА –ПРЕС
РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ “МЛАДОСТ”

4) Включихме се като доброволци в творчески екип, съставен от професионалисти и млади хора и работихме върху издаването на Електронен каталог и неговия Интернет вариант в помощ на   професионалното ориентиране на връстниците ни;
5) Участвахме в кариерни консултации и разработихме личния си психологичен профил за професионална реализация;
6) Участвахме в организацията и провеждането на работна среща между млади хора, местна администрация и представители на бизнеса за бъдещето на диалога по проекта.  

Финансиране
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Варна, дирекция “Младежки дейности и спорт”- отдел “Младежки дейности” и DETA MARITIME LTD.

Координатор на проекта
Цветанка Стоянова - магистър по трудова и организационна психология, и младежки екип по проекта


   

Назад към всички проекти