начало карта на сайта контакт
CV Цвета Психологични услуги Клуб Емпатия Галерия Статии
Проекти
Ценностен профил на младите хора и нагласите им за предприемчивост и творчество в кариерното развитие

Електронен пътеводител в кариерното развитие на младите хора
Варна, 2006

Проектът се осъществява от психологична Агенция ПАКТ с финансовата подкрепа на Община Варна, дирекция “Младежки дейности и спорт” - отдел “Младежки дейности” и DETA MARITIME LTD.

Цели на проучването
1. Проучване на значимите ценности за младите хора (17 – 25 години), свързани с  професионалното им ориентиране и кариерно развитие.
2. Ориентиране на работодатели, трудови психолози (мениджъри по човешки ресурси) и управляващи от системата на средното и висшето образование за предпочитаните от младите хора професии, работни позиции и личностни качества на пазара на труда.
3. Извеждане на младежки психологичен профил на нагласата за предприемчивост и творчество на пазара на труда.

Методи на проучването
1. Фокус–група, съставена от инициативен младежки екип по проекта;
2. Полуструктурирана анонимна анкета, проведена от анкетьори (ученици и студенти), включваща отворени и затворени въпроси;
3. Свободно интервю с участници в проекта.

Социално-психологическото проучване е осъществено с 455 участници - 140 ученици през 2005 година (апробиране на методиката) и с 315 ученици и студенти през 2006 година.
Броят на изследваните лица отговаря на изискванията за малка психологическа извадка, на основата на която могат да се правят изводи за тенденциите на изследваните състояния и процеси.


Настоящото социално-психологично изследване проучва субективните нагласи и ценности, свързани със социалните представи, очаквания и Аз-концепция (представа за себе си) на младите хора между 17 и 25 години относно мястото им в света на професиите и на пазара на труда. Те са проектирани чрез представите им за бъдеща реализация, предпочитани професии и лични качества и водещи потребности от реализация като потребност от удовлетвореност и привързаност, потребност от самоутвърждаване, потребност от действие за постигане на успех, потребност да гледаш напред и да се надяваш (Люшер). Придържането към определен тип ценности позволява да се очертае и ценностният  профил на младите хора.

В научно-приложните изследвания съществуват различни класификации на ценности за труд. В настоящето изследване се придържаме към класификациите на Милтън Рокич, Хърцбърг Ховстеде, както и психологичните анализи на Джон Бек и Мичъл Уейд, автори на бестселъра “Как геймърското поколение завинаги  ще преобрази бизнеса” в Ерата на прагматизма”. Първият въпрос от методиката е събразен с изследване на бъдещите нагласи на младите хора, проведено от НЦИОМ през 2000 г. и свободното интервю на Център “Отворено образование” - “Поглед в бъдещето”. Акцентите в ценностен план са изведени от психолозите на проекта за приложните му цели.

І. Ранжиране на водещи ценностни убеждения според изследваните младежи:

  1) Склонност към независимост с акцент върху личната инициатива, ръководене и собствен бизнес - 50 %
- Шеф!!!
- Човек със собствен бизнес, собственик на компания, началник, ръководител, голям началник
- Шеф на собствена фирма, тя стои добре на пазара и има перспектива за развитие.

  2) Високо качество на живот и професионален труд със стабилни доходи с акцент върху щастливо семейство и деца - 33%
  - Работеща майка; майка и добър професионалист; богата, успяла, здраво семейство и много усмихната; осъществила поне част от мечтите си; подкрепяна и подкрепяша семейството си и приятелите си; семейна, богата, щастлива; реализирана в професионален и личен план и щастливо удовлетворена; да имам добра професия, да имам семейство и да съм постигнала значими неща.
- С добра работа и да мога да осигурявам прехраната на моето семейство; човек, който има реално осигурено бъдеще, да мога да разчитам изцяло на себе си, без да бъда в тежест на някого.
- Един гражданин на България, който се реализира в тази тъпа страна и да получавам достатъчно средства, че да не се налага да стигам до женитба с чужденец или 60-годишен мъж.
- Да имам любяща съпруга, две деца, кола, къща; да се чувствам уютно в къщата си; добър баща и съпруг.  

3) Екзистенциални и инструментални ценности  - здраве, щастие, богатство, удовлетворение - 10%
- Да става винаги на моето и да съм доволна, да не завися от никого и да правя с живота си това, което искам и както си искам – така ще е след 10 години J
- Весела, удовлетворена, все още търсеща и енергична; щастлив, спокоен, все още млад; много щастлив и много богат.
- Здрав, богат и щастлив; щастлива, здрава, обичана, богата.
- Здрав (физически и духовно) човек, добър баща и съпруг. Въпреки това си мисля, че всеки трябва  да е подготвен за превратностите на съдбата и да ги приема като част от пъстроцветието на живота. Това в никакъв случай обаче не означава, че трябва да живеем без мечти.
- Човек с позитивно мислене и ведър поглед към живота; искам да практикувам професия, която ми доставя удоволствие, за да работя с  желание; искам да бъда щастлива, независима.  

4) Постигане на висок обществен и професионален статус, престиж и стабилни доходи  - 10%
  - Искам да бъда дотолкова успял в кариера и доходи, че на моите деца да не липсва нищо от основните потребности на съвременния свят. Искам  да бъда НЯКОЙ – не в материалния смисъл, а в чисто професионалния. Искам да се гордея с постъпките и професията си, а също така и да бъда ценен от хората.  
- Добър професионалист с престиж и доходна професия; преуспял мъж с положение и завидни финансови възможности, захванал се с делото на живота си.
- Преуспяваща готина мацка със самостоятелни финанси! Реализирана в професионален и личен план и щастливо удовлетворена, да имам добра професия, да имам семейство, да съм постигнала значими неща,самостоятелна, финансово стабилна, реализирала се в област, която ми допада.
- Искам да съм си осигурила бъдещето, да печеля достатъчно, за да живея по европейски стандарти, със стабилни доходи.
- Известна личност.
- Преуспяла бизнесдама в модата.
- Искам да бъда добра в това, което правя и да имам възможност за издигане.  

5) Професионални области /работни позиции - 7%

- Искам да бъда мениджър в банка или финансов мениджър в голяма компания; управление на връзки с клиентите и организация на работата е също нещо, което доста ми допада, особено ако е във финансово предприятие като банка, застрахователна компания, фирма за инвестиционно посредничество и др.
- Собствена фирма за разработка и дизайн в област, свързана с информационните и комуникационните технологии с приоритет към финансовия, мобилния и разпределен сектор.
- Управител на фирма, занимаваща се с уеб базирани приложения, 3D визуализации и игри.
- Висококвалифициран специалист в областта на високите технологии; да заемам ръководна длъжност с отговорност и съответен доход.
- Собственик /съсобственик на фризьорски салон в Гарфилд (Ню Джърси, САЩ).
- Искам да съм съдружник в IT фирма и да работя с хора, водещ специалист в конструктивното проектиране.
- Адвокат, юрист,  лекар, бънджи инструктор, добър катерач и еколог на свободна практика, писателка, със стабилна професия, преуспяващ бизнесмен в музикалната индустрия или киното, психолог в България, детски психолог, практикуващ психоаналитик, редактор или автор в списание, да работя в отдел “Човешки ресурси” или да се занимавам с предпечатна подготовка, мenager в преуспяваща рекламна агенция, банкер, финансист, музикант, актьор, спортист, главен мениджър на “Nike”, дизайнер, футболист в чужда страна, телохранител, барман, сервитьор.
- Инженер по ел.инсталации, монтажник на климатици и вентилационни системи, фаянсаджия, готвач, тракторист, зидар.
- Капитан на кораб, полицай, митничар.
- Работещ по проекти.  

6) Добро образование - 5%

  7) Хуманистични /социални ценности - 1%
- Човек.
- Полезен на обществото.
- Доктор по история, член на лява партия, по възможност основател на собствена.
- Искам по-високо положение в Парламента с цел да реализирам политическите и икономическите си идеи, с които да извадя България от кризата.

ІІ. Най-значими личностни качества, осигуряващи успех на трудовия пазар и определяне на мястото на творчеството и предприемчивостта сред тях:

Ранжирането на  качествата, необходими на младите хора на трудовия пазар се извършва чрез използване на набор от 24 качества, структурирани по Европейския класификатор за качествата на предприемача и big five класификатора, използван при подбор на персонала. Задачата на анкетираните лица е да ранжират посочените качества според субективната им представа за степен на значимост.

Студенти
1. отговорност - 58 %
2. коректност - 52 %
3. самодисциплина - 52 %
4. инициативност - 47 %
5. творчество - 47 %
6. активност - 42 %
7. общителност - 41 %
8. готовност за риск - 37 %
9. гъвкавост - 37 %
10. оптимизъм - 37 %

  Ученици
1. отговорност - 86 %
2. активност - 75 %
3. коректност - 71 %
4. самодисциплина - 68 %
5. издържливост - 68 %
6. инициативност - 61 %
7. емоционална стабилност - 56 %
8. общителност - 53 %
9. оптимизъм - 53 %
10. настойчивост - 49 %

ІІІ. Представата на изследваните лица за предприемчивостта и творчеството като нагласи за поведение на трудовия пазар включва:
а/ нагласи за поемане на риск и новаторство - в процесите по създаване на нови и значими идеални и материални продукти, на изучаване, разработване и внедряване на нови пазари;
в/ способност за контрол и управление на  идеи и решения; с/ наличие на личностни качества:
- Да се стремиш към целите си, да се опитваш да успееш.
-  Да си отговорен във всяко едно начинание с което се занимаваш, да си амбициран и дисциплиниран.
-  Да си сигурен в себе си, да си готов на риск в името на професионалната си реализация, да си находчив.
- Да си решителен, да си готов да поемаш рискове в името на кариерата си.
- Да се справяш сам.
- Да вземаш нещата в свои ръце, да разчиташ на собствените си средства и принципи.
- Да имаш силата да решаваш и водиш.
-  Желание за започване  на нови проекти и начинания.
- Да си с няколко крачки пред останалите, като знаеш и усещаш какво ще се  търси в дадена сфера и предприемаш рискови ходове, за да го направиш или доставиш пръв.
Забележка.: Около 10 % от анкетираните (ученици и работещи млади хора) отговарят, че не разбират въпроса.

V. Предпочитани професии, занаяти и работни позиции (ученици и студенти)

Професионални области Професии / работни позиции
1. Икономика, финанси, търговия(79%) Счетоводител, банкер, финансов анализатор, маркетолог, инвестиционен посредник, митничар
2. Здравеопазване (75%)  Лекар, зъболекар, фармацевт
3. Администрация, управление    (69%)   Управител, мениджър, административен директор, творчески директор, ректор, декан на факултет, директор на училище
4. Морска индустрия (60%)   Капитан на кораб, механик
5. Право (58%)  Адвокат
6. Архитектура и строителство (55%)  Архитект, строителен инженер, промишлен дизайн, информационни и комуникацинни технологии, високи технологии
7. Обществени комуникации (43%) Журналист, PR
8. Сигурност и отбрана (40%) Офицер от МВР, полицай, пожарникар, офицер от БА
9. Политика, управление (37%) Кмет, депутат, президент, областен управител
10. Обществени и педагогически науки (10 %) Преводач, психолог, учител, социолог, археолог
11. Други (добавени от студентите)  Брокер, дистрибутор, уебдизайнер системен администратор, спортист, треньор, помощен персонал, таен агент, букмейкър, компаньонка, общ работник.
12. Занаяти  Моделиер, бижутер, фризьор
Забележка: Икономиката е приоритет за цялата изследвана общност, но след нея учениците предпочитат морската индустрия, а студентите – здравеопазването.

Социалнопсихологическият анализ на проучването показва, че една част от младите хора свързват своето бъдеще  с конкретна професия или работна позиция, докато повечето от тях дават информация за ценностните характеристики на предпочитаното бъдеще. Използваната в социалнопсихологичното проучване качествена методика позволява само обобщаване на отговорите, тъй като на част от въпросите младите хора отговарят в свободна форма. Малцина от анкетираните свързват бъдещето си с работа и живот в чужбина. Повечето предпочитат да специализират в чужда страна, но да работят в България - “камъкът си тежи на мястото”. За момичетата водещи са личният успех в работата, стабилните доходи и семейство с деца, за момчетата -  добрата и доходна работа, материалната осигуреност, доброто положение в обществото и децата. В прагматичен план мнозина очакват да живеят след 10 години щастливо, да имат високоплатена работа, да са се реализирали и успели в живота – с добър материален статус, със семейство и деца.  

В отговорите на всеки втори анкетиран са проектирани индивидуалистични нагласи (доминиране на Аз-съзнанието), загриженост за себе си и за най-близките, търсене на автономия и лоялност към самия себе си. Трудовите ценности на младите хора произтичат основно от желанията за постижения, израстване, признание, като водещи за тях са условията на труд, високите доходи и сигурността на работата.Назад към всички проекти