начало карта на сайта контакт
CV Цвета Психологични услуги Клуб Емпатия Галерия Статии
Проекти
Интелектуална собственост

Електронен пътеводител в кариерното развитие на младите хора
Варна, 2006

Проектът се осъществява от психологична Агенция ПАКТ с финансовата подкрепа на Община Варна, дирекция “Младежки дейности и спорт” - отдел “Младежки дейности” и DETA MARITIME LTD.

Правото на интелектуална собственост (ПИС) съществува, за да защитава правата на новаторите във всяка област на действителността. Дали ще говорим за правото на писателя върху литературното му произведение или за правото на лицето, създало и патентовало нова търговска марка, или за създаден нов продукт от човек - ще са налице определени права на лицата върху създадените от тях специфични нови идеални и материални продукти. Именно фактът, че те са на първо място качествено нови и, на второ място – резултат от творческа, научна, литературна, изследователска или внедрителска дейност, е основанието да бъдат защитени от закона.
ПИС теоретично се разделя на два големи дяла - Авторско право (АП) и Индустриална собственост (ИС).

Идеята на АП далеч не е нова. Тя е възникнала още в Древна Атина, където преди повече от 20 века се е правила разлика между самото произведение (“Илиада” на Омир, например) и материала, върху който съществувало (каменни блокове, дървени плоскости...).

Теорията описва АП като право на всяко лице, сътворило нов продукт или произведение  в резултат на творческа (иновативна) научна, художествена, изследователска, литературна дейности, върху своя продукт, неговото ползване, разпространение, отчуждаване (продаване, замяна...). Това право възниква за автора в момента на материализиране върху носител (например - стихотворение върху лист хартия). От този момент продуктът се защитава от законодателството.

Една от най-интересните и характерни особености на АП е фактът, че върху един предмет могат да съществуват самостоятелно и независимо множество авторски права. Един пример: върху един аудио - албум могат да са на лице:
- Право на композитора - върху музиката на всяка от песните
- Право на поетите - върху текстовете
- Право на изпълнителя - върху изпълнението
- Право на аранжора - върху аранжимента
- Право на художника/дизайнера - върху обложката
- Право на разпространителя, спонсорите ....

Списъкът може да е и по-дълъг. Разбира се, тези права са уредени между притежателите им чрез система от договорености. Важното е да знаем, че когато създадем произведение - резултат от горепосочените дейности, законът ни дава правото да го защитаваме от “пиратство”, да го продаваме, заменяме, подобряваме, разрешаваме/забраняваме ползването му. Тези права се превръщат в част от нашето имущество.
Творчески и новаторски продукти се създават както в сферата на науката, литературата, изкуството, така и в икономиката, индустрията, търговията, рекламата. Доколкото те най-често са обект на индустриални кражби, е възникнала необходимосттта да се защитят новаторските идеи и продукти. За това е призван другият дял на ПИС  - Индустриалната собственост (ИС).  

Един от най-интересните обекти на ИС е т.нар. “Know how”. На практика “Know how” възниква, когато дадено лице, използвайки и съчетавайки по уникален начин своите знания, умения, компетенции, виждания и новаторско мислене, достигне до определен резултат (например - изработена вещ; методика за производство на кисело мляко).Особеното тук е, че не е необходимо резултатът да е неповторим (напр.: изработване на чаши за кафе). Неповторим при “Know how” е специфичният механизъм (напр.: при изработването на чашите за кафе). Този уникален механизъм за достигане на какъвто и да е резултат от сферата на индустрията, икономиката, производството наричаме “Know how”. Тук намираме основната разлика между него и авторското право (АП). АП защитава уникален продукт (напр. песен), без да се интересува как той е създаден, а “Know how” брани неповторимия път – механизма, независимо от това до какъв резултат води.       

Въпросите как, какви  са начините и средствата, при какви условия се осъществява защитата на гореспоменатите права като цяло са сложна юридическа материя. Не е възможно, а и не е необходимо да бъдат описани огромният набор от материални и процесуални стъпки, особености и изключения по защитата.  

Идеята на настоящото изложение е да запознае младите хора, бъдещи новатори на пазара на труда, с характерните белези на юридическите им права при творческа (иновационна) научна, художествена, изследователска, технологична и внедрителска дейности в модерния свят.  

Николай Стоянов
ІV курс “Право”
СУ”Св.Кл.Охридски”Назад към всички проекти