начало карта на сайта контакт
CV Цвета Психологични услуги Клуб Емпатия Галерия Статии
Статии
Професия "Трудов психолог"

1/ Познават ли хората тази професия
През последните 5 години дейността на трудовия психолог навлезе активно в управлението на човешките ресурси, PR и маркетинговите агенции.Всеки, който е потърсил работа в сериозна институция или бизнес компания познава трудовите психолози. Преди всичко в ролята ни на специалисти по подбор на персонала, които извършват детайлно проучване на личността на кандидатите за дадена позиция, за да отсеят подходящите и така да отговорят на изискванията на работодателя.Нашата специализация се търси и при анализ на потребностите от обучение и кариерно развитие, при атестация и мотивацията за труд на служителите, при създаване и анализ на ефективността на специализирани екипи, при решаване на делови и лични проблеми.Психолозите консултират работодателите при решаване на организационни проблеми, свързани с промени в структурата, сливания, разработка на нова организационна стратегия за пренасочване на кадрите съм нови дейности и при съкращения.

Днес професионалният стрес се увеличи и прие застрашителни размери.За беда неговите последствия са все още подценяван проблем, докато не станат финансов проблем или пакет от болнични услуги. Особено опасен е за здравето и работоспособността на работещите в професии, които носят висока отговорност, свързани са с високо нервно-психическо натоварване и наложен ритъм на работа.Стресът, по-точно неговата негативна форма дистрес, последван от синдрома Burn-out /психичното изчерване/ водят до чувство на недоволство и неудовлетвореност. Жестока е социалната диагноза на хора, работили със страст и увлечение, когато губят интерес към дейности и структури, които сами са създавали и развивали.Работодателите не винаги разбират и защо хората им “вътрешно напускат” организацията, имат ниска мотивация за труд. Свидетел съм на безрадостните мигове на хора в зряла и по-млада възраст/до 40 години/, които дават огромни средства за лечение на физическото си здраве.Или се чувстват виновни пред близките си, интимните си партньори и децата си. За много от европейските страни превенцията на стреса на работното място е юридическо задължение. Европейската директива за здравето и безопасността на работното място задължава работодателите да откриват и своевременно да коригират стрес-факторите от работната среда. Докато в нашите представи за добър служител „изгарянето” на работното място се приема за социално одобрен работохолизъм. Ние, българите, не живеем добре, не работим добре и не общуваме добре.Качеството ни на живот и работа не са на нивото, за което можем да кажем че е налице чувство за благополучие. Психолозите, които работят на полето на организационното консултиране се опитват да намалят щетите в тази област.

2/ Какво печелим от консултацията с трудов психолог
Време и свободни валенции за насочване на вниманието към основните цели на организацията. Печели се уникален фирмен опит за развитие на личностния или групов потенциал. Специалистите по трудова и организационна психология съдействат за по-голяма „сплотеност” и „привързаност” на хората в организациите така, че личните им цели да се доближат до тези на организацията.В този смисъл, всяка дейноост на организационния психолог е уникална, защото психологичните практики зависят от динамиката на индивидуалните и групови цели, от различната трудова етика и степен на готовност за съучастие на хората в развитието на организацията.
Намален е и рискът от наемане на неподходящи хора, чиято личностна и професионална характеристика не съответства на организационната култура на компанията.На базата на разработени психологични профили можем да получим и по - адекватна оценка на персонала. Създаването на реално работещи, а не фантазно желани, административно изградени екипи, работеща мотивационна система и намаляване на разходите за карирено развитие са част от ангажиментите на труовия психолог.Не на последно място опитните психолози знаят как да намалят личното напрежение и да окажат подкрепа при решаването на делови и лични проблеми, при междугрупови конфликти, да стимулират предприемчивост.

Психологът е и личният довереник на ръководителя и консултант по психично здраве на неговите подчинени.Това ни поставя в трудна ситуация на балансиране на взаимоотношения. По тази причина, а и личния ми опит показват, че психологът-консултант е добре да бъде лице, което не работи в организацията, която консултира. Имам негативен опит с работодатели, които са пожелавали да използват психологичната квалификация, за да се осводят от нежелани служите или от страх пред собствената си слабост да злоупотребят с предложенията на консултанта.Наред с познанията, психологичните методи и техники за работа с хора психологът работи със своята личност и морал. И ум. Да говориш на езика на бизнеса или организацията е едно, да го разбираш от гледна точка на човешкия фактор в него е друго.Често пъти нашите идеи, предложения, мнения обогатяват мислите и интелекта на хората, за които работим.Понякога работодателите са склонни към некоректност в този процес.

3/ Защо българинът не е склонен да се доверява (заради незнанието си...или?)
Много е лъган.Сам е взимал желаното за действително. Хапването и пийването, скритото мъмрорене и клюкарстване” зад кулисите” на работното място” и решаването на проблеми „на масата” днес отново изглеждат по-смислени. По природа българинът е скептик, себелюбив и не обича да рискува. От психологична гледна точка предпочита отливите, вместо приливите, спокойните води, вместо бурното море Всеки риск е свързан с напрежение и неизвестност.Това не значи, че е бездеен, но в повечето случаи стартът е силен, а финалът - слаб.Юпи - поколението внесе вятъра на западния работен модел, но с него разгоря агресията, нашенската злоба, завист и егоизъм...и познатата от векове нашенската житейска мъдрост отново излезе на сцената – на работа трябва да се дава по-малко, а да взема повече...Недоворието е защитно себесъхранение – от другите, от властта, от завистта.Затова и една от доминиращите трудови ценности днес е желанието да работиш за себе си.

4 /Какви грешки допускат кандидатите при търсене на работа
Българинат все още не умее за продава труда си на реална цена. Може би поради някакво криворазбрано неудобство. Или тарикатлък.Или горчив опит.Все още са живи в нас предразсъдъците, че преговорите за пари не са признак на добро възпитание.Те бяха и абсолютно непозната практика. И сега в много фирми, най-вече в по-малките, не обсъждат, а просто съобщават заплатата, особено когато става дума за длъжности на средно или по-ниско равнище.Нещо повече.Днес наблюдаваме неадекватна експанзия от претенции на неопитни специалисти, които изискват нереални заплати, водени от мотото „малко работа за много пари”. Когато търсим работа трябва да сме наясно, че работодателят разсъждава според пазарните условия - ако в съответния бранш има голяма безработица, значи кандидатът ще се съгласи дори, ако му предложат малко. Както при всяка сделка, работодателят иска да купи възможно най-доброто качество на възможно най-ниска цена, тоест да даде най-ниската заплата, за която човек би бил готов да работи. Всъщност повечето работодатели питат за парите, които искаме да получим не защото имат намерение да се пазарят. Те просто искат да разберат как човекът оценява себе си. А бюджетът за съответната позиция е предварително определен.Често се случва автобиографиите и мотивационните писма да са изпълнени с граматични и правописни грешки.По-младите обичат да изтъкват образователна квалификация, но дори и на първо четене е видимо, че няма как да имат практически опит и така наборът от дипломи олеква.Понякога доброто CV, сравнен с психологичния профил на кандидата разкриват силна амбиция за лична кариера, мотивация за заемане на трудова позиция заради пакета от придобивки.Консултантите по организационна психология бързо разкриват и склонност към нелоялност.

5/ Знаят ли как да изтъкнат предимствата си и да скрият недостатъците си
Автомаркетингът /самопознанието/ е съвремен метод за изработване на лична професионална стратегия за публично себепредставяне.Свързан е с умението да разбираме и оценяваме качествата, уменията и квалификацията си като пазарна стойност.От миналото лято в Младежкия информационно-консултански център във Варна действа психологична приложна програма за кариерно развитие. Програмата дава отговор на въпросите:Кой съм аз?/лични качества, персонален стил, мотивациязауспех/; Какво мога?/компетентности/; Какво искам?/цели, ценности, интереси, предпочитани житейски роли, качество на живот/; Как да стигна до желания начин на живот? /техники за управление на кариерата/. В рамките на Общинския детси комплекс от 6 години работи и подобна специализирана програма за деца, която подпомага самопознанието им за професионално ориентиране и поведение на трудовия пазар.С малко работа над себе си в областта на сапмопознанието и въображение можем да комбинираме силните си страни и да намалим слабите, за да адаптираме личностния профил към профила на работната позиция, която желаем

6/ Има ли възрастова дискриминация у нас


7/ Защо след 40 г. е трудно да намериш работа, въпреки опита, който си натрупал
По анкетни данни на Нетинфо от месец февруари тази година възрастовата дискриминация е феномен, който съществува из цяла Европа. У нас е масова практика още при набора на кандидати за дадена позиция работодателите да предпочитат хора около 30 години. Законът изключва подобна практика, но тя е факт На този процес помагат и стимулиращите от държавни програми, които предлагат преференции при наемане на по-млади хора.Проблем за работодателите са и майките с малки деца.Страховете им са свързнани с несигурност за присъствието на служителя на работното място, трудност при продължителената трудова ангажираност през деня, болнични, с една дума – грижа.Индивидуалните карирени консултации в МИКЦ Варна, които проведох миналото лято, изобилстват от потиснати млади дами, притиснати между желанието за деца, семейство и нереализиран делови и професионален капацитет. Работодателите винаги увъртат като казват, че не става дума за дискриминация, а за техническа грешка или за някакви критерии за подбор. Действителността зависи и от характера на организационната култура в една компания.

8/ По-лесно ли се манипулират младите кадри
Днешните младежи знаят цената си, държат на независимостта си и умеят да лавират между публичния си образ и истинските жизнени планове.Мислят и действат бързо и твърдо, като цялото поколение И. Нещо повече.В нашите организациите вече работят 4 поколения, - поколението на „тихите лидери” - родените преди 1946г, „бейбибум поколението” на родените до 1964г, Юпи поколението – родените до 1974г и Интернет поколението на родените след 1984 година.Всеки носи своите ценности и трудов морал.Задачата ни е да им помогнем да съвместят опит, амбиции,идеи и характери.А политиките за възрастните и заетостта трябва да следват принципа „живей по-дълго, работи по-дълго”.И се радвай на живота!

Цвета Стоянова
организационен психолог,
консултант по кариерно развитие
съвместно с в.Позвънете Новини ВарнаНазад към всички статии